Không có ảnh

Văn Chầu Đệ Nhất

Tháng Năm 29, 2021 admin 0

Sớm mai vui vẻ đền Sòng Ngày chơi phủ chính lầu hồng vào ra Khăng khăng giữ sổ tam tòa Lên đền chầu Chúa Liễu […]

Văn chầu Thánh cô Bơ

Tháng Tư 24, 2021 admin 0

“Hàn Sơn tụ khí chung linh Có Cô Ba Thoải giáng sinh phù đời. Hỡi ai đi ngược về xuôi, Sông bao nhiêu nước ơn […]